Welkom op de website van het Scholten-Cordes Fonds te Den Haag.

WIE ZIJN WIJ
De Stichting Het Scholten-Cordes Fonds is in 1967 opgericht bij testament van mevrouw A.H. Cordes en mede vernoemd naar haar vooroverleden echtgenoot, de heer J.H. Scholten.

WAT DOEN WIJ
Ons Fonds stelt toelagen beschikbaar aan:

  • Studenten met een christelijke, bij voorkeur protestantse, achtergrond met de Nederlandse nationaliteit, die een studie volgen of willen volgen aan een Nederlandse universiteit of HBO instelling.
  • Promovendi/PhD kandidaten met een christelijke, bij voorkeur protestantse, achtergrond met de Nederlandse nationaliteit, die aan een Nederlandse universiteit promotieonderzoek verrichten.
  • Promovendi met een christelijke, bij voorkeur protestantse, achtergrond met de Nederlandse nationaliteit, die een bijdrage in de drukkosten van proefschrift wensen. De promotie dient plaats te vinden aan een Nederlandse universiteit.

Ook studenten met een christelijke, bij voorkeur protestantse, achtergrond met de Surinaamse nationaliteit, die aan een Nederlandse universiteit of HBO instelling studeren of gaan studeren, kunnen voor een toelage in aanmerking komen.

De toelagen worden bij voorkeur aan jonge studenten en pas afgestudeerde academici verstrekt ter financiering van in Nederland te volgen onderwijs, of voor een in het buitenland te volgen stage of te verrichten onderzoek die in het curriculum past.


ACTIVITEITENVERSLAG
In het afgelopen boekjaar (2015/2016) zijn 116 aanvragen ingediend. Daarvan zijn er 62 beoordeeld. Van de beoordeelde aanvragen werden er 48 gehonoreerd. Studietoelagen zijn toegekend aan 36 studenten en aan 7 AIO/OIO’s. Voor 8 proefschriften is een bijdrage in de drukkosten verstrekt.


ACTIVITEITENPLAN
In het komend boekjaar (2016/2017) is voor studietoelagen aan studenten €80.000 beschikbaar. Voor Promovendi/PhD kandidaten €20.000 en voor drukkosten van proefschriften €8.000.

Voor de doelstelling en het beleidsplan van ons Fonds bekijk Doelstelling en Beleidsplan.

 

07/17